Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.2.2019 at 12:00 - 4.3.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.3.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.3.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.3.2019
16:15 - 17:45
Thu 21.3.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.3.2019
16:15 - 17:45
Thu 28.3.2019
10:15 - 11:45
Mon 1.4.2019
16:15 - 17:45
Thu 4.4.2019
10:15 - 11:45
Mon 8.4.2019
16:15 - 17:45
Thu 11.4.2019
10:15 - 11:45
Mon 15.4.2019
16:15 - 17:45
Thu 25.4.2019
10:15 - 11:45

Description

Opiskelija ymmärtää ekumeenisen teologian keskeisiä kysymyksiä osana systemaattisen teologian keskustelua ja osaa käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.

Tutustuminen systemaattisen teologian yleisesitykseen ja ekumeenisiin lähdeteksteihin. Kontaktiopetus tukee kirjallisuuteen tutustumista.

Suoritustavat: Luennoista kirjoitetaan oppimispäiväkirja ja kirjallisuudesta temaattinen essee.

arvosanat 0-5. Arviointikriteereinä ovat opiskelijan kyky ymmärtää ekumeenisen teologian kysymyksiä systemaattisen teologian kokonaisuudessa sekä kyky käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.