Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 22.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 22.11.2019
12:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 17:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 17:45

Description

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnollisen yhteisön oikeudellisen ajattelun (protestanttisen kirkko-oikeuden, katolisen ja ortodoksisen kanonisen oikeuden) ja uskonnolliseen yhteisöön kohdistuvan yhteiskunnallisen ja oikeudellisen ajattelun, uskonnonvapauden, ihmisoikeusajattelun ja -sopimusten sekä kirkkojen yhteiskunnallisen aseman ja hallinnon tärkeimpiä teemoja. Opiskelija tutustuu kirkolliseen lainsäädäntöön ja oikeusteologiseen tutkimukseen. Opiskelija tuntee kirkollisen lainsäädännön historiaa ja sisältöjä sekä ymmärtää uskonnonvapauden kotimaisia ja eurooppalaisia kysymyksenasetteluja.

Kurssi johdattaa uskonto-oikeuden tärkeimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kysymyksenasetteluihin ja antaa opiskelijalle syventävää tietoa uskonnollisten yhteisöjen oikeusjärjestelmistä ja oikeudellisesta ajattelusta.

Keskustelevat luennot sekä osallistavat yksilö- ja ryhmätehtävät, essee. Osioiden jakautuminen: luennot 18 t, yksilötehtävät 4 t, ryhmäkokoontumiset 6 t.

M. Halttunen - R. Voipio - P. Pihlaja, Kirkkolainsäädäntö 2008. Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen kommentaari, s. 19-506.

Laki Ortodoksisesta kirkosta.

Suomen Ortodoksisen Kirkon kirkkojärjestys.

W. Adam, Legal flexibility and the mission of the church: dispensation and economy in ecclesiastical law.

Edilex 2010 / 25, Kirkko-oikeus. Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu 15. 9. 2010. www.edilex.fi/teema/kirkko-oikeus.

Haastettu kirkko: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011.

H. Juntunen, Lopussakin on sana.

L. Leustean & J. T. S Madeley (ed.), Religion, Politics and Law in the European Union, s. 1-91 ja 141-160.

P. Leino, Kirkon oikeudelliset normit: johdatus Suomen evankelis- luterilaisen kirkon oikeuteen. (2. tark. p.).

R. McCrea, Religion and the Public Order of the European Union.

P. Rodopoulos, An overview of orthodox canon law. [Edited by] Protopresbyter George Dion.

J. Seppo, Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa.

L. Sorsa, Kansankirkko, uskonnonvapaus ja valtio.

J. Jr. Witte and F. S. Alexander (ed.), Christianity and human rights: an introduction, s. 1–319.

Opiskelijan suoritus rakentuu koko kurssin ajan, pitämällä tehtävien deadlinet ja keskustelemalla ryhmässä. Arvosanan (0-5) koostuu sovittujen tehtävien tekemisestä sekä pohtivasta loppuesseestä. Kurssin alussa ja lopussa opiskelija laatii tiiviin itsearvioinnin.

Keskustelevien luentojen lisäksi oppimista tuetaan haastattelutehtävillä ja/tai tekemällä media-analyysi. Luentoja voidaan käyttää myös opiskelijalähtöisiin ja opiskelijoiden vetämiin keskusteluihin tai paneeliin vierailijoiden kanssa. Ryhmätehtävät toteutetaan niin, että ne tukevat oppimista ja edellyttävät jokaisen työpanosta ryhmän osana. Yksi osaa esseetehtävää on ajattelun muuttumisen pohdinta.

Jyrki Knuutila