Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 12:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
12:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 15:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 15:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 15:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 15:45

Description

Metodiopinnot suoritettuaan opiskelija on selvillä historiantutkimuksen metodeista ja tuntee kirkkohistoriallisten lähteiden monimuotoisuuden. Hän osaa asettaa kriittisiä tutkimuskysymyksiä ja soveltaa lähdekritiikkiä oman tutkielmansa teemaa muotoillessaan ja sen lähteistöä kartoittaessaan. Hän hallitsee lähteiden referoinnin, johtopäätösten tekemisen ja niiden esittämisen sekä pystyy laatimaan asianmukaiset alaviitteet. Lisäksi hän osaa tuottaa aikamuodoiltaan ja muilta kielellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta tekstiä. Metodiopintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet laatia kirkkohistorian alalta metodisesti, tutkimusteknisesti ja kielellisesti pätevä tieteellinen tutkielma.

Luentoja, harjoitustehtäviä, kotitehtäviä, arkistovierailu

Kertauskuulustelu

- arvioidaan asteikolla 0-5