Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikka 5 Cr Lecture Course 9.9.2020 - 7.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Lecture Course 3.9.2020 - 1.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofia 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 30.9.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 13.10.2020
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikka 5 Cr Lecture Course 12.9.2019 - 17.10.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Lecture Course 10.9.2019 - 3.12.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofia 5 Cr Lecture Course 3.9.2019 - 11.10.2019
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikan menetelmäopinnot 5 Cr Course 11.9.2018 - 9.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Course 10.9.2018 - 17.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Lecture Course 5.9.2018 - 17.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofian menetelmäopinnot 5 Cr Lecture Course 5.9.2018 - 4.10.2018
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: dogmatiikan menetelmäopinnot 5 Cr Course 11.9.2017 - 27.9.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: ekumeniikan menetelmäopinnot 5 Cr Course 5.9.2017 - 5.10.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: uskonnonfilosofian menetelmäopinnot 5 Cr Course 5.9.2017 - 18.10.2017
Systemaattisen teologian menetelmäopinnot: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan menetelmäopinnot 5 Cr Lecture Course 28.8.2017 - 22.9.2017

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt opinnäytteen laatimiseen liittyviin teknisiin, metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin. Hän tuntee oppiaineen tutkielmalle asettamat vaatimukset ja arviointikriteerit.

Contents

Oppiaineeseen tehtävän opinnäytteen metodien esittely.

Completion

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavien kurssien yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja –menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. Arviointiasteikko 0-5.