Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Osio on pakollinen kaikille Uuden testamentin eksegetiikan syventäviä opintoja suorittaville.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä itsenäisesti, osittain myös ilman apuneuvoja. Hän kykenee arvioimaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä argumentteja alkutekstin perusteella. Hän tuntee Uuden testamentin johdanto-opin ja teologisten virtausten keskeiset piirteet, niin että hän kykene sijoittamaan Uuden testamentin kirjat niiden ajanhistoriallisiin ja tutkimuksellisiin puitteisiin.

1. Uutta testamenttia kreikaksi (2 op)

Johanneksen evankeliumi 5-8 (20s.), Roomalaiskirje 1-11 (23s.)

2. Johdanto-opin ja teologian keskeisiä kysymyksiä, 3op

Tekstit suoritetaan osallistumalla soveltuvalle tekstikurssille tai itsenäisesti opiskellen ja tenttien. Johdanto-oppi ja teologia suoritetaan joko a) itsenäisesti esseetehtävillä, joita varten on saatavilla aiheet ja kirjallisuuden sisältävä ohjeistus tai b) osallistumalla ajanhistorian ja teologian lukupiiriin.

Arviointi asteikolla 0-5. Tekstitenttien osalta arvioidaan kykyä kääntää tekstiä ilman apuneuvoja sekä määritellä ja selittää tekstin kieliopillisia muotoja ja rakenteita. Johdanto-opin ja teologian osuutta arvioidaan opintojakson yleistavoitteiden mukaisesti.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.