Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 12:00 - 5.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.3.2020
14:15 - 16:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 16:45
Thu 26.3.2020
14:15 - 16:45
Thu 2.4.2020
14:15 - 16:45
Thu 16.4.2020
14:15 - 16:45
Thu 23.4.2020
14:15 - 16:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 15:45

Description

Tekstikurssin tavoitteena on a) tulkita itsenäisesti kreikankielisiä tekstejä; b) perehtyä Uuden testamentin ulkopuolisiin kertomuksiin apostoleista; c) soveltaa Uuden testamentin tutkimuksen näkökulmia muihinkin teksteihin; d) pohtia analyyttisesti tekstin syntytilannetta ja merkitystä.

Johanneksen teot kuuluu varhaiskristillisen ajan ns. akta-kirjallisuuteen. Teksti ei ole säilynyt yhtenäisenä, vaan kopioita siitä on eri puolilla Eurooppaa. Tämä kertoo kuitenkin siitä, että teksti oli aikanaan hyvin suosittu ja levisi laajalle. Teksti tarjoaa näkökulmia siihen, mihin suuntaan näkemykset apostoli Johanneksesta kehittyivät varhaisen kirkon aikana. Keskeisiä kysymyksiä tekstiin liittyen ovat mm. sen suhde Uuden testamentin Apostolien tekoihin ja Johanneksen evankeliumiin sekä gnostilaisuuteen.

Kurssi on tekstikurssi. Jokaiselle tapaamiskerralle sovitaan etukäteen valmistettava tekstijakso (noin 5-7s./krt.), joka käydään yhdessä läpi tapaamiskerroilla. Kurssi pohjustaa mahdollisuutta tehdä tekstistä yhteinen, julkaistavaksi tarkoitettu suomennos.

Sekundaarikirjallisuudesta sovitaan opetuksen yhteydessä.

Suoritustavoista sovitaan opetuksen yhteydessä, mahdollisesti: lyhyet itsenäiset käännökset jaksoista, joita ei käydä läpi luennolla ja/tai tekstitentti ja/tai tekstin tulkintaan liittyvä essee.

Eric Junod & Jean-Daniel Kaestli, Acta Johannis 1-2. Corpus Christianorum, Series Apocryphorum 1. Brepols 1983.

1-5

Arviointi perustuu valittuun suoritustapaan (ks. ed.), tarkemmat kriteerit annetaan opetuksen yhteydessä.