Chester Beatty -papyrus XVII, Luuk. 14 (https://viewer.cbl.ie/viewer/object/BP_XVII/1/LOG_0000/)

Luuk.-tekstikurssi

Tervetuloa analysoimaan ja kääntämään Luukkaan evankeliumin tekstiä ja syventämään ymmärrystäsi kreikan kielen olemuksesta!

Kurssilla käydään läpi mahdollisimman suuri osa evankeliumin luvuista 1-11 siten, että se jaetaan suunnilleen tasan kuudelle (!) kokoontumiskerralle. Pääpaino on kuitenkin kreikan ymmärryksen kasvattamisessa, ei tekstin määrässä, joten luennolla käsitellään erityisesti opiskelijoiden vaikeiksi kokemia kohtia. Opetuksessa hyödynnetään paljon vertaistukea. Opetuskieli: suomi. Suoritus: kumpikin opintojaksoon kuuluva teksti (Luuk. 1-11, Ilm.) suoritetaan kerralla tiedekuntatentissä. Tekstikurssille osallistuminen ei ole pakollista, mutta on erinomaista tenttiin valmistautumista.

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
10:15 - 12:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 12:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 12:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 12:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 12:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 12:45

Material

Käsiteltävien tekstien jaksotus on seuraava:
29.10. Luuk. 1:1-2:14
5.11. Luuk. 2:15-4:30
12.11. Luuk. 4:31-6:40
19.11. Luuk. 6:41-8:33
26.11. --
3.12. Luuk. 8:34-10:12
10.12.2019 Luuk. 10:13-11:54

Hyödyllisiä apuneuvoja:
http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php TLG sisältää lähes kaiken vanhan kreikankielisen kirjallisuuden (vaatii toimiakseen yhteyden HY:n verkkoon, UT kuitenkin osa avointa korpusta)
http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj Liddellin ja Scottin sanakirja
https://www.textkit.com/learn/ID/142/author_id/63/ Ladattavissa pdf:nä Smythin kreikan kielioppi, klassikko lajissaan

Tasks

Luuk. 2:41-52 Kαmussa

Em. jaksoon pohjautuva määrittelyharkka

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee lukemaan Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä itsenäisesti.
  • hallitsee lukemiensa tekstien asiasisällön sekä osaa analysoida niiden kielellisiä erityispiirteitä.
  • kykenee arvioimaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä argumentteja alkutekstin perusteella.

Tenttialueeseen kuuluvasta Luukkaan evankeliumin osasta (luvut 1-11) järjestetään tekstikurssi, jolla pyritään syventämään opiskelijoiden ymmärrystä alkukielen rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla käsitellään erityisesti opiskelijoiden vaikeiksi kokemia kohtia. Opintojakson voi suorittaa, vaikka UT:n kreikan syventää osiota I eri olisi suoritettu. Se suoritetaan aina tiedekuntatentissä, joten tekstikurssi toimii erinomaisen valmistautumisena suoraan tenttiin.

Opintojakso voidaan suorittaa: a) osallistumalla soveltuville tekstikursseille tai b) kääntämällä ja analysoimalla itsenäisesti opintojaksoon kuuluvia tekstejä ja tenttimällä ne kirjallisesti. Jakson suorittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Kaikkia suoritustapoja ei ole välttämättä tarjolla, vaan ne vaihtelevat lukuvuosittain.

Luuk. 1-11, Ilm. kokonaan.

Arviointi asteikolla 0-5 kiinnittäen huomiota opintojakson yleistavoitteisiin. Arviointikriteerejä kuvataan tarkemmin kunkin suoritustavan ohjeistuksessa.