Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2018 at 12:00 - 9.1.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 16.1.2019
12:15 - 15:45
Wed 13.2.2019
12:15 - 15:45
Thu 14.2.2019
12:15 - 15:45
Wed 20.2.2019
12:15 - 15:45
Thu 21.2.2019
12:15 - 15:45
Fri 22.2.2019
12:15 - 15:45

Description

Kurssin käytyään opiskelija on syventänyt jo aineopinnoissa (kandidaattitasolla) aloitettua perehtymistä uskonnonfilosofian keskeisimpiin suuntauksiin (historiallisesti ja nykykeskustelussa), erityisesti analyyttiseen uskonnonfilosofiaan, wittgensteinilaiseen uskonnonfilosofiaan, pragmatismiin sekä fenomenologiseen ja postmoderniin uskonnonfilosofiaan. Opiskelija on myös harjaantunut vaativan uskonnonfilosofisen kirjallisuuden lukemisessa ja tulkitsemisessa. Hän osaa analysoida kriittisesti uskonnonfilosofian suuntausten kehitystä ja keskinäisiä suhteita.

Syventävä perehtyminen uskonnonfilosofian suuntauksiin. Tekstien itsenäinen lukeminen on keskeinen osa sisältöä.

Luennoille osallistuminen, suullinen ja kirjallinen esitys, ja niihin liittyvät keskusteluharjoitukset. Luento- ja kirjatentti.

Kirjalliset tehtävät ja luentotentti arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointia koskevat yksityiskohtaiset ohjeet määritellään kurssin yhteydessä.