Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Uskontokasvatus teoriassa ja käytännössä 5 Cr Other teaching 2.9.2019 - 13.12.2019

Target group

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä uskonnonpedagogiikan luonteen tieteenalana
  • selvittää uskonnonpedagogiikan tieteelliset ja filosofiset perusteet
  • analysoida uskontokasvatuksen teologiaa
  • ottaa kantaa uskonnonopetuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun

Timing

I-II periodi

Contents

  • uskonnonpedagogiikan teologia
  • uskonnonpedagogiikan luonne ja edellytykset
  • uskonnonopettajat ja opettajuus
  • spiritualiteetti ja uskontokasvatus

Completion

Opintojakso suoritetaan osallistumalla opintopiirin työskentelyyn. Opintopiiri tarkoittaa tässä opiskelumuotoa, jossa vapaasti muodostettu opiskelijaryhmä kokoontuu säännöllisesti, omatoimisesti ja vastuuopettajan johdolla, keskustelemaan opintojakson kirjallisuudesta ja tuottaa näistä tapaamisista ryhmän jäsenten laatimat alustukset ja loppuraportin. Opintopiirin ohjaaja osallistuu alussa, puolivälissä ja lopussa ryhmän työskentelyyn. Opiskelutapana opintopiiri edellyttää motivoitunutta ryhmää sekä kykyä yhteistyöhön ja vastuunkantoon.

Study materials

Oppimateriaalina käytetään ao. kirjallisuutta, joka päivittyy ajankohtaisilla artikkeleilla ja uusimmalla kirjallisuudella

R.C. Miller (ed.), Theologies of Religious Education (358 s.)

A. Wright, Spirituality and Education (139 s.)

P. Siljander, Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen (224 s.)

H-G. Ziebertz, W. K. Kay & U. Riegel (eds.), Youth in Europe III (245 s.)

A. Wright, Critical religious education, multiculturalism and the pursuit of truth (260 s.)

H-G. Ziebertz & U. Riegel (eds.), How Teachers in Europe Teach Religion (274 s.)

Assessment practices and criteria

Opintojakson vastuuopettaja arvioi opintopiirin suorituksen alustusten, keskustelupöytäkirjojen ja loppukeskustelun perusteella. Tavoitteena on, että kaikille opintopiirin jäsenille annetaan sama arvosana.