Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 24.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
09:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
09:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
09:15 - 11:45
Mon 13.1.2020
14:15 - 16:45
Mon 20.1.2020
14:15 - 16:45

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee lukemaan Vanhan testamentin hepreankielistä tekstiä itsenäisesti apuneuvoja käyttäen
  • kykenee arvioimaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä argumentteja alkutekstin perusteella.
  • tuntee Vanhan testamentin johdanto-opin keskeisiä piirteitä, niin että hän pystyy sijoittamaan Vanhan testamentin kirjat niiden historialliseen ja ideologiseen kontekstiin

Pääainekurssi on pakollinen kaikille Vanhan testamentin syventäviä opintoja suorittaville. Vuonna 2019-2020 kurssilla luetaan liittoon liittyviä tekstejä Vanhan testamentin eri osista ja Qumranin teksteistä. Luennoilla käydään läpi sekä hepreankielistä tekstiä että aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelija valmistautuu luennoille lukemalla ja analysoimalla sovitun hepreankielisen tekstin ja valmistamalla vuorollaan lyhyen esityksen tutkimuskirjallisuudesta. Vaihtoehtoisia suoritustapoja tämäntapaiselle työskentelylle, jossa opiskelijan näkökulmalla on keskeinen osuus, ei voi järjestää. Lopussa on tentti sekä hepreankielisestä tekstistä että sovitusta kirjallisuudesta.

Jan Christian Gertz et al, T & T Clark Handbook of the Old Testament, sovituin osin.

1-5

Arvioinnin perusteita: valmistautuminen tapaamiskerroille annettujen aineistojen kanssa ja kirjallisen esityksen taso (= tutkimusnäkökulma, asianhallinta, itsenäiset oivallukset, tyyli) 50 %, tentti 50%.