Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija• tuntee Vanhan testamentin profeettakirjojen (Jes.–Mal.) sekä runo-ja viisauskirjallisuuden (Ps., Job, Sananl., Saarn., Laul. l., Val., Ester) sisällön, syntyteoriat sekä kirjalliset ja teologiset erityispiirteet.
 • osaa sijoittaa tekstit kirjalliseen ja historialliseen kontekstiinsa.
 • kykenee arvioimaan tekstejä koskevia tieteellisiä teorioita.

Profeettakirjojen (Jes.–Mal.) ja runo- ja viisauskirjojen (Ps., Job, Sananl., Saarn., Laul. l., Val., Ester) keskeisiä tutkimuskysymyksiä: profeettakirjojen kokoonpano ja muotoutuminen, profetia ilmiönä, psalmien teologia, viisauskirjallisuuden lajit ja teologiset korostukset.

Opintojakso voidaan suorittaa kolmella tavalla: a) osallistumalla soveltuvaan luentosarjaan, b) itsenäisesti esseetehtävillä, joita varten on saatavilla aiheet ja kirjallisuuden sisältävä ohjeistus, tai c) tentti. Myös aiheeseen sopivia tekstikursseja voidaan käyttää suorituksina.

Suoritustapa b) Itsenäinen esseetehtävä tai tentti: 5 op:n kokonaisuus kirjoista

  • Martti Nissinen, Ancient Prophecy (2,5 op); Reinhard G. Kratz, The Prophets of Israel (1 op)
  • Lester L. Grabbe, Priests, Prophets, Diviners, Sages (1,5 op)
  • James L. Crenshaw, Psalms: An Introduction (1 op)
  • Stuart Weeks, An Introduction to the Study of Wisdom Literature (1 op)
  • Leo G. Perdue, Wisdom Literature: A Theological History (2,5 op).
 • Asteikolla 0-5 osaamistavoitteiden mukaisesti.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.