Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 21.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa myöhäisen Toisen temppelin ajalta säilyneen varhaisen juutalaisen kirjallisuuden (Kuolleenmeren kääröt, apokryfikirjat ja pseudepigrafit) merkityksen Heprealaisen Raamatun tekstihistorian, kanonisaatioprosessin ja varhaisen tulkinnan kannalta, sekä mitä annettavaa niillä on Uuden testamentin tutkimukselle.

Luennoilla, ja niitä varten luettavan tieteellisen kirjallisuuden kautta, käydään läpi myöhäisen Toisen temppelin ajan tekstien ja Kuolleenmeren alueelta löytyneiden käsikirjoitusten merkitystä nykyisen Raamatun muotoutumisen ja sen varhaisen tulkinnan ymmärtämiselle. Kurssilla pohditaan esimerkiksi, millainen oli Heprealaisen Raamatun "kaanon" myöhäisellä Toisen temppelin ajalla, mikä oli sen eri kirjojen asema ja miten niitä käytettiin, mitä Kuolleenmeren kääröt kertovat Heprealaisen Raamatun tekstihistoriasta ja mitä annettavaa varhaisella juutalaisella kirjallisuudella on Uuden testamentin tutkimukselle?

Kurssin voi suorittaa joko tenttimällä luennot ja niitä varten luetun kirjallisuuden tai laatimalla niistä oppimis- ja lukupäiväkirjan.

Kurssilla luetaan kunkin luennon aiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita, jotka ilmoitetaan osallistujille ennen kurssin alkua.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5