Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 12:00 - 15.12.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
09:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
09:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
09:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 5.3.2020
09:15 - 11:45

Description

Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kristinuskon vaiheista Albaniassa vajaan 2000 vuoden ajanjaksolta. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kristinuskon monivaiheista ja monimuotoista historiaa ylipäänsä Euroopassa sekä Islamin ja kristillisyyden kohtaamisen problematiikkaa. Hän tajuaa totalitäärisen ideologian (kommunismin) uskonnoille luomat paineet historiallisessa kontekstissa. Niin ikään hän ymmärtää Albanian tämänhetkisen uskonnollisen monimuotoisuuden ja maan uskontotilanteen erityislaatuisuuden. Hän on selvillä kristinuskon ja sitä ympäröivän yhteiskunnan suhteista historiallisessa kontekstissa.

Luennoilla luodaan pitkässä aikajatkumossa kokonaiskuva kristinuskon vaiheista Albaniassa. Lähes puolet luennoista koskettavat aikaa vuoden 1944 jälkeen, jolloin edellä lausuttujen kurssitavoitteiden saavuttamiselle luodaan edellytyksiä. Toukokuussa (4. periodi, 2.-10.5.) toteutetaan vapaaehtoinen ekskursio Albaniaan ja Pohjois-Makedoniaan (Ohrid), joka avaa konkreettisesti kristinuskon vaiheita ja nykyisyyttä alueella. Ekskursio on omakustanteinen sekä sen johtajille (Talonen, Toivanen-Kola) että opiskelijoille. Koska eksursio on vapaaehtoinen, sen voi korvata esseellä erikseen sovittavasta aiheesta. Ekskursiolla tutustutaan eri kohteisiin ja kuullaan opettajien pitämiä luentoja / katsauksia eri kohteissa ja asiayhteyksissä.

Luentotentti. Osallistuminen ekskursioon tai essee.

Oheislukemistoa jaetaan luennoilla.

1-5

– kontaktiopetusta kristinuskon maantieteellisestä etenemisestä (10–20 tuntia); tähän liittyviä opintokäyntejä ja kirjallisuuden esittelyä

– itsenäistä/parityöskentelyä: maantieteellisen miljöön vaikutus kirkkojen kehitykseen menneisyydessä, nykypäivään suhteuttaen annettujen kysymysten avulla (5-6 sivua)

– tehtävien purkaminen ja opettajan kommentit (noin 4 tuntia)