Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.10.2017 at 09:00 - 11.12.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 30.10.2017
16:00 - 20:00
Mon 6.11.2017
16:00 - 20:00
Mon 13.11.2017
16:00 - 20:00
Mon 20.11.2017
16:00 - 20:00
Mon 27.11.2017
16:00 - 20:00
Mon 4.12.2017
16:00 - 20:00
Mon 11.12.2017
16:00 - 20:00
Fri 15.12.2017
09:00 - 12:00

Description

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Opintojaksolla opiskelija on tutustunut erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden perusteisiin. Opiskelija tunnistaa julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä tuntee keskeiset perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmän ja erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot.

Sosiaalitieteiden ohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet 2011, s. 63-244, 257-295, 333-364

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus 2012, s. 64-94, 138-209, 228-251 ja 333-410.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Tentti 15.12. klo 9-12.(Ei tarvitse erillistä ilmoittautumista)

Uusinta tiedekuntatentin yhteydessä 27.1. (Ilmoittaudu erikseen weboodissa)

Opetukseen saavat osallistua myös sosiaalitieteiden ohjelman opiskelijat.

Luennot, oheiskirjallisuus ja harjoitustyöt.