Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.10.2018 at 09:00 - 29.10.2018 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 29.10.2018
12:15 - 13:45
Wed 31.10.2018
10:15 - 11:45
Mon 5.11.2018
12:15 - 13:45
Wed 7.11.2018
10:15 - 11:45
Mon 12.11.2018
12:15 - 13:45
Wed 14.11.2018
10:15 - 11:45
Mon 19.11.2018
12:15 - 13:45
Wed 21.11.2018
10:15 - 11:45
Mon 26.11.2018
12:15 - 13:45
Wed 28.11.2018
10:15 - 11:45
Mon 3.12.2018
12:15 - 13:45
Wed 5.12.2018
10:15 - 11:45
Mon 10.12.2018
12:15 - 13:45
Wed 12.12.2018
10:15 - 11:45

Other teaching

17.12. - 17.12.2018 Mon 12.00-16.00
Virve Toivonen
Teaching language: Finnish
10.01. - 10.01.2019 Thu 12.00-16.00
Virve Toivonen
Teaching language: Finnish

Conduct of the course

Kurssin suoritukseen kuuluvat luennot, harjoitustehtävät sekä luentotentti. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Description

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Opintojaksolla opiskelija on tutustunut erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden perusteisiin. Opiskelija tunnistaa julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä tuntee keskeiset perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmän ja erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi / Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2. opintovuosi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Tentti

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2016 (ISBN 978-951-37-6701-3). Sivut 67-282 ja 297-424.

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus. Kauppakamari 2015. (ISBN 978-952-246-109-4). Sivut: 64-94, 138-210, 228-252, 333-411.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, oheiskirjallisuus, harjoitustyöt ja tentti.