Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.2.2019 at 09:00 - 13.3.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 13.3.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.3.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.3.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.3.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.3.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.3.2019
12:15 - 13:45
Wed 10.4.2019
12:15 - 13:45
Fri 12.4.2019
12:15 - 13:45
Mon 15.4.2019
10:15 - 11:45
Tue 16.4.2019
10:15 - 11:45
Thu 25.4.2019
10:15 - 11:45
Fri 26.4.2019
10:15 - 11:45
Tue 30.4.2019
10:15 - 11:45
Fri 3.5.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Opintojaksolla opiskelija on tutustunut erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden perusteisiin. Opiskelija tunnistaa julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä tuntee keskeiset perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmän ja erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi / Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2. opintovuosi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2016 (ISBN 978-951-37-6701-3). Sivut 67-282 ja 297-424.

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus. Kauppakamari 2015. (ISBN 978-952-246-109-4). Sivut: 64-94, 138-210, 228-252, 333-411.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, oheiskirjallisuus, harjoitustyöt ja tentti.