Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.10.2019 at 09:00 - 24.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

12.12.2019 Thu 10.00-14.00
Virve Toivonen
Teaching language: Finnish
13.01.2020 Mon 14.00-18.00
Virve Toivonen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niiden ohjelmien opiskelijoille, joiden opetussuunnitelmaan opintojakso kuuluu pakollisena opintoja. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille, jos opintojaksolla on tilaa.

Opinjakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Hän hallitsee valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden perusteet sekä keskeiset perus- ja ihmisoikeuskysymykset. Opiskelija tunnistaa julkishallinnon oikeudellisia ongelmia, osaa käyttää keskeisiä oikeuslähteitä ja soveltaa niitä myös käytännössä.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opetus 1. opintovuosi, 4. periodi / Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2. opintovuosi

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Pakollinen kirjallisuus:

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2016 (ISBN 978-951-37-6701-3). Sivut 67-282 ja 297-424.

Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus. Kauppakamari 2015. (ISBN 978-952-246-109-4). Sivut: 64-94, 138-210, 228-252, 333-411.

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, oheiskirjallisuus, luentojakson aikana tehtävät ajastetut harjoitustehtävät sekä tentti.