Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 6.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
09:00 - 11:00

Description

The Enterprise Case Club -kurssi järjestetään yhteistyössä DKCO Asianajotoimiston kanssa. The Enterprise Case Club on käytännönläheinen liikejuridiikan kurssi, joka soveltuu opiskelijoille kaikilta vuosikursseilta ja sen voi käyttää joko ON- tai OTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Min 5 - max 8 opiskelijaa,

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.klo 23.59

Kursens mål är att deltagarna självständigt ska få upprätta juridisk dokumentation, analysera konkreta problem, ge sina egna lösningsförslag samt få feedback på sitt arbete.

Under träffarna presenterar deltagarna sina lösta uppgifter och gruppen går tillsammans med föreläsarna igenom uppgifterna samt diskuterar resultatet. Därefter ges deltagarna uppgifter till följande träff. Kursen förutsätter självständigt arbete och aktivt deltagande.

Aloitus:

ti 10.9. klo 9-11 406a

Muut tapaamiset sovitaan osallistuvien opiskelijoiden kanssa.

The Enterprise Case Club är en praktisk orienterad kurs inom affärsjuridikens område riktad till studeranden med ett intresse för affärsjuridik och entreprenörskap. I inledning av kursen kommer deltagarna att ensamma eller i par grunda ett eget fiktivt företag inom energibranschen, vilket sedan kommer att möta en rad olika affärsjuridiska problem som deltagarna ska lösa. Under kursen kommer deltagarna bl.a. att upprätta bolagsbildande dokumentation, anställa personal, ingå avtal med kunder och leverantörer samt hamna i en och annan tvist.

pakolliset tapaamiset, suulliset harjoitukset ja kirjalliset työt

Opintojakson vastuuopettaja professori Marcus Norrgård

Luennoitsijat asianajajat Nathalie Myrskog ja Heidi Kullberg/ DKCO