Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
14:00 - 16:00

Description

Rikosoikeuden aineopintojen suorittaminen ennen kurssia tai yhtäaikaisesti sen kanssa on suositeltavaa, muttei kuitenkaan kurssille osallistumisen edellytys. Kurssi sopii suoritettavaksi sekä ennen prosessioikeuden aineopintoja että niiden jälkeen.

Rikosoikeuden aineopintojen suorittaminen ennen kurssia tai yhtäaikaisesti sen kanssa on suositeltavaa, muttei kuitenkaan kurssille osallistumisen edellytys. Kurssi sopii suoritettavaksi sekä ennen prosessioikeuden aineopintoja että niiden jälkeen.

Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti ja itse osallistuen rikosoikeudenkäynnin ja muutoksenhaun sisältöön sekä asianosaisten ja tuomarin rooliin ja tehtäviin oikeudenkäynnin eri vaiheissa. Opiskelija saa kokonaiskuvan oikeudenkäynnistä prosessina ja hankkii käytännön oikeudenkäyntitaitoja syyttäjänä, avustajana ja tuomarina toimimiseen. Opiskelija soveltaa itse keskeisiä prosessuaalisia ja aineellisia säännöksiä ja prosessiperiaatteita sekä harjoittaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Aloitus:

ti 14.1. klo 14 406b

Aikataulu suunnitellaan aloituskerralla yhdessä osallistujien kanssa.

Rikosoikeudenkäynnin kulku, peruskäsitteet ja menettelysäännökset, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet, tuomarin rooli, asianosaiset ja prosessuaalinen edustus, syyteharkinta, syytteen muuttaminen, syytesidonnaisuus, kirjallinen valmistelu, pääkäsittely, todistelu, oikeudenkäyntikulut, tuomion sisältö, muutoksenhaku, jatkokäsittelylupa- ja valituslupamenettelyt, muutoksenhaun kohde sekä oikeudenkäynti ja ratkaisu muutoksenhakuasteessa.

Kurssi suoritetaan laatimalla kirjalliset tehtävät ja osallistumalla yhteisiin tapaamisiin ja harjoitusoikeudenkäyntiin.

Min 6 - max 15 opiskelijaa

Arviointi asteikolla 0-5.

Kurssille otetaan vähintään 5 ja enintään 12 opiskelijaa.

Kurssilla laaditaan (ryhmän koosta riippuen) itsenäisesti tai parityönä oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat: syyttäjän haastehakemus, asianomistajan vaatimuskirjelmä, vastaajan vastaus sekä valitus ja vastaus hovioikeuteen. Lisäksi toimitetaan käräjäoikeusvaiheen harjoitusoikeudenkäynti tuomioistuimen tiloissa. Opiskelijat toimivat syyttäjinä, asianomistajan ja vastaajan avustajina sekä osa tuomareina. Mukana ovat todistajat. Osa opiskelijoista laatii ryhmätyönä käräjäoikeuden tuomion ja osa muutoksenhakuvaiheessa hovioikeuden tuomion. Kirjalliset työt käydään läpi ja opiskelijat saavat palautteen kussakin vaiheessa järjestettävissä tapaamisissa. Kuhunkin tapaamiskertaan sisältyy luento seuraavan tehtävän tueksi.