Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.1.2021 at 10:00 - 25.1.2021 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 1.2.2021
12:15 - 13:45
Tue 2.2.2021
12:15 - 13:45
Wed 3.2.2021
12:15 - 15:45
Thu 4.2.2021
12:15 - 15:45
Wed 10.2.2021
12:15 - 15:45
Thu 11.2.2021
12:15 - 15:45

Description

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tietotekniikkaan, tiedon käsittelyyn ja tiedon välittämiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä informaatioteknologiaa ja viestintää koskevaa lainsäädäntöä. Opiskelija kykenee hyödyntämään saamiaan tietoja yritystoiminnassa tapahtuvassa käytännön päätöksenteossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeus­lähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisuun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa. Kurssi tukee kansainvälisyyttä perehdyttämällä opiskelijan kansainvälisiin konventioihin ja EU-oikeuteen.

Luennot 20 h (Zoom), kirjalliset harjoitustyöt (VY:n Moodle), tentti (Exam tai Moodle). Koronatilanne voi vaikuttaa kurssin ja tentin järjestämistapaan.

1-5

Yhteistyökurssi Vaasan yliopiston kanssa.