Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 11.5.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 18.5.2020
14:00 - 18:00
Tue 19.5.2020
09:00 - 17:00
Wed 20.5.2020
09:00 - 12:00
Tue 26.5.2020
13:00 - 17:00

Description

Edeltävät opinnot: sopimusoikeuden sekä yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pakollisten aineopintojen suorittaminen

Sopimusoikeuden sekä yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden pakollisten aineopintojen suorittaminen.

Opiskelija tuntee vakuutusoikeuden yleiset opit ja keskeisimmät vakuutuslajit sekä osaa argumentoida näistä aiheista suullisesti ja kirjallisesti.

Aikataulu:

ma 18.5. klo 14-18, 406b

ti 19.5. klo 9-17, 406b

ke 20.5. klo 9-12, 406b

Tentti ti 26.5. klo 13.00-17.00, aud. 405

Vuorovaikutuksellinen luento-opetus yht. 15 h.

Luento-opetusta ja ryhmäkeskusteluja ennalta luetun aineiston pohjalta.

Opiskelijat laativat kurssin perusteella myös oppimispäiväkirjan.

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kirjatentti teoksesta Jaana Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat, 2. p. 2018, s. 1–292.

Jaana Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat, 2. p. 2018, s. 1–292.

Arvosteluasteikko: 0-5 tentin perusteella

Katso lisätietoja opetustapahtumalta.