Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 28.8.2019 at 13:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 28.8.2019
15:00 - 16:00
Thu 5.9.2019
13:00 - 15:00
Fri 6.9.2019
12:00 - 15:00
Mon 9.9.2019
14:00 - 16:00
Tue 10.9.2019
09:00 - 11:00
Tue 10.9.2019
12:00 - 14:00
Wed 11.9.2019
09:00 - 11:00
Wed 11.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 12.9.2019
09:00 - 13:00
Fri 13.9.2019
09:00 - 12:00
Mon 16.9.2019
09:00 - 12:00
Thu 19.9.2019
09:00 - 11:00
Thu 19.9.2019
13:00 - 15:00

Description

Oikeusnotaarin koulutusohjelma, Vaasa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ja ymmärtää oikeustieteellisen tiedeyhteisön merkityksen, oikeudellisen ajattelun erityispiirteitä sekä osaa argumentoida oikeudellisissa ongelmanratkaisutilanteissa erisuuntaista oikeudellista argumentaatiota toteuttaen. Opiskelija on tutustunut oikeuslähde- ja laintulkintaoppeja koskevaan oikeustieteellisen keskusteluun ja hänellä on valmiudet soveltaa mainittuja oppeja koskevia näkemyksiä aineopinnoissa. Lisäksi opiskelijalla on perustaidot tieteellisessä kirjoittamisessa sekä tutkimusetiikassa. Opiskelija osaa myös suhtautua kriittisesti oppimaansa.

Huom. ilm. päättyy ke 28.8. klo 13.59!

Ennakkotehtävän anto: (Tolonen ja Malvikko)

ke 28.8. klo 15-16 aud. 405

Aikataulu

Kurssin aloitus ja ohjeistus: (Tolonen ja Malvikko)

to 5.9. klo 13-15 aud. 405

Prof. Johanna Niemen verkkoluentoon Oikeuden monitulkintaisuus prosessissa

perustuva käänteisluento/ Hannele Tolonen

pe 6.9. klo 12-15 413

Oikeustapausharjoitukset: (Tolonen ja Malvikko)

ma 9.9. klo 14-16 413

ti 10.9. klo 9-11 413

Luento: Oikeudellinen ratkaisutoiminta käräjätuomarin arjessa

Käräjätuomari Andreas Uthardt

ti 10.9. klo 12-14 aud. 405

Ryhmätehtävä: (Tolonen)

ke 11.9. klo 9-11 ja 14-16 413

Huom. opetustilaisuuksien välillä ryhmien työskentelyä.

Ryhmätehtävä: Ryhmien työskentelylle varattu aika:

to 12.9. klo 9-13 413

Ryhmätehtävien purku: (Tolonen)

pe 13.9. klo 9-12 413

Inledning till privaträtt / Marcus Norrgård

ma 16.9. klo 9-12 aud. 405

Oikeustapausharjoitukset: (Norrgård ja Malvikko)

to 19.9. klo 9-11 ja 13-15 aud. 405

Oikeudellinen ratkaisutoiminta, oikeuslähdeoppi ja argumentaatio.

Opintojakson toteutus Kurssiin sisältyy luentoja ja lisäksi tutustutaan itsenäisesti Moodlessa verkkoluentoihin. Osa luennoista on verkkoluentoihin liittyviä käänteisluentoja. Ennen kurssia annetaan ennakkotehtävä. Kurssin kuluessa tehdään etukäteen valmisteltavia oikeustapausharjoituksia sekä erillinen ryhmätehtävä. Lisäksi kurssin perusteella laaditaan oppimispäiväkirja.

Moodle-alusta: Kurssin aikataulutiedot, mahdolliset muutokset, luentomateriaalit ym. ovat saatavana kurssin Moodle-sivustolla, jossa myös tiedotetaan kurssia koskevista ajankohtaisista asioista. Myös kurssin kirjalliset tehtävät palautetaan Moodleen.

Kurssilla käytettävät opetusmetodit harjaannuttavat opiskelijoilta jatkossa vaadittavia opiskelutaitoja. Oikeustapausharjoituksissa kehitetään ryhmätyö- ja esiintymistaitoja. Oppimispäiväkirja on puolestaan ensimmäinen kirjallisen ilmaisun harjoitus.

Kurssi suoritetaan osallistumalla opetustilaisuuksiin ja suorittamalla annetut tehtävät. Luentoja koskee 75 % läsnäolovelvollisuus. Arvostelu: hyväksytty/hylätty.

Oppimispäiväkirja toisella kotimaisella kielellä / Inlärningsdagbok på det andra inhemska språket

Koko kurssin pohjalta laaditaan oppimispäiväkirja (4000-5000 merkkiä). Kaksikieliseen tutkintoon liittyen oppimispäiväkirja kirjoitetaan toisella kotimaisella kielellä. Kieltenopettaja Johanna Dahlin antaa kielitukea kirjoittamiseen. Oppimispäiväkirja tulee jättää Dahlinille kielitarkastukseen viimeistään 27.9.2019 (Dahlin ilmoittaa tarkemmat ohjeet) ja kielitarkastettu ja korjattu oppimispäiväkirja on jätettävä Moodleen viimeistään 13.10.2019 klo 23.55 mennessä. Toisella kotimaisella kielellä kirjoitettu oppimispäiväkirja tulee siis olla kielitarkastettu ennen palauttamista Moodleen.

På basis av hela kursen ska du skriva en inlärningsdagbok vars omfattning är 4000-5000 tecken. Med anknytning till den tvåspråkiga examen skall inlärningsdagboken skrivas på det andra inhemska språket. Språklärare Johanna Dahlin ger språkstöd för skrivandet. Det sista inlämningsdatumet för språklig granskning av inlärningsdagboken är 27.9.2019 och den språkligt granskade och korrigerade inlärningsdagboken ska lämnas in i Moodle senast 13.10.2019 kl. 23.55. En inlärningsbok som skrivits på det andra inhemska språket måste vara språkgranskad innan den kan lämnas in i Moodle.

Tämä kurssi järjestetään Vaasassa kaksikielisen tutkinnon (KATU/TVEX) puitteissa siten, että kaikki opiskelijat kirjoittavat jakson lopulla jätettävän oppimispäiväkirjan toisella kotimaisella kielellä. Opiskelija saa tähän kielitukea kieltenopettajalta. Kielituesta saa vielä erikseen opintopisteitä (Johdanto kaksikielisiin opintoihin, 2 op). Koko kurssi rekisteröidään tällöin Oodiin siten, että suorituskieli on toinen kotimainen kieli.

Denna kurs ordnas i Vasa inom ramen för den tvåspråkiga examen (KATU/TVEX). Detta innebär att studerandena skriver en inlärningsdagbok som skall inlämnas i slutet av kursen på det andra inhemska språket. Stöd fås av språkläraren och studenterna erhåller därtill studiepoäng för språkstödet (Inledning till tvåspråkiga studier, 2 sp). Hela kursen registreras i Oodi såsom avlagd på det andra inhemska.

Tämä kurssi järjestetään Vaasassa kaksikielisen tutkinnon (KATU/TVEX) puitteissa siten, että kaikki opiskelijat kirjoittavat jakson lopulla jätettävän oppimispäiväkirjan toisella kotimaisella kielellä. Opiskelija saa tähän kielitukea kieltenopettajalta. Kielituesta saa vielä erikseen opintopisteitä (Johdanto kaksikielisiin opintoihin, 2 op). Koko kurssi rekisteröidään tällöin Oodiin siten, että suorituskieli on toinen kotimainen kieli.

Denna kurs ordnas i Vasa inom ramen för den tvåspråkiga examen (KATU/TVEX). Detta innebär att studerandena skriver en inlärningsdagbok som skall inlämnas i slutet av kursen på det andra inhemska språket. Stöd fås av språkläraren och studenterna erhåller därtill studiepoäng för språkstödet (Inledning till tvåspråkiga studier, 2 sp). Hela kursen registreras i Oodi såsom avlagd på det andra inhemska.