Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 00:00 - 23.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
15:00 - 17:00
Mon 4.11.2019
15:00 - 17:00
Thu 7.11.2019
14:00 - 16:00
Mon 11.11.2019
15:00 - 17:00
Wed 13.11.2019
16:00 - 18:00
Mon 18.11.2019
16:00 - 18:00
Thu 21.11.2019
14:00 - 16:00
Mon 2.12.2019
14:00 - 16:00
Mon 9.12.2019
14:00 - 16:00
Wed 11.12.2019
14:00 - 16:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon kieliopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta

- toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

- hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä

- tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

- suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa

- esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot

- ryhmä- ja yhteistyötaidot

- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

- kuunteleminen ja argumentointi

- äänenkäyttö.

Äidinkieli: Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (VON-150)

Opintojakson laajuus 1 op

Opintojakson opettaja tuntiopettaja Laura Ruotsalainen

Osaamistavoitteet Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta

- toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

- hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä

- tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakson toteutus Opintojakson kokonaistyömäärä on 27 tuntia.

Kuvaus sisällöstä Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

- suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa

- esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot

- ryhmä- ja yhteistyötaidot

- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

- kuunteleminen ja argumentointi

- äänenkäyttö.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Aikataulu:

ke 30.10. klo 15-17 406b

ma 4.11. klo 15-17 406b

to 7.11. klo 14-16 413

ma 11.11. klo 15-17 aud. 405

ke 13.11. klo 16-18 406a

ma 18.11. klo 16-18 406a

to 21.11. klo 14-16 406b

ma 2.12. klo 14-16 406b

ma 9.12. klo 14-16 406b

ke 11.12. klo 14-16 406b

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

tuntiopettaja Laura Ruotsalainen