Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 31.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 7.4.2020
10:00 - 14:00
Tue 21.4.2020
10:00 - 14:00
Tue 28.4.2020
10:00 - 14:00
Tue 5.5.2020
10:00 - 14:00
Wed 6.5.2020
13:00 - 17:00
Thu 7.5.2020
09:00 - 13:00

Description

Huom! Muista ilmoittautua erikseen välikuulusteluihin (sama koodi VON-R216AK)

Ympäristöoikeudessa luentoja ja pienryhmiä ei rekisteröidä erikseen, vaan ne viedään rekisteriin vasta välikuulustelun hyväksymisen jälkeen (5 op= luennot, pienryhmät ja välikuulustelu).

Myös loppukuulusteluun tulee ilmoittautua erikseen (koodi VON-R200T).

Obs! Kom ihåg att anmäla dig skilt till mellanförhör (samma kod VON-R216AK)

Miljörättens föreläsningar och smågruppsarbete registreras inte skilt utan de registreras först efter mellanförhöret har avlagts. (5 sp=föreläsningar, smågruppsarbete och mellanförhör)

Man ska anmäla sig skilt också till slutförhöret (kod VON-R200T).

Aikataulu:

Luennot streamattuna (Kokko): (tallennetaan myös Moodleen)

ti 7.4. klo 10-14

ti 21.4. klo 10-14

ti 28.4. klo 10-14

ti 5.5. klo 10-14

Oikeustapausharjoitukset: (Pihalehto) (Vaasassa)

ke 6.5. klo 13-17 406a

to 7.5. klo 9-13 406a

Välikuulustelu (VON-R214AK):

Muista ilmoittautua erikseen!

ma 11.5. klo 15-20 aud. 405

1. uusinta:

m 17.8. aud. 405

2. uusinta:

ilmoitetaan myöhemmin

Katso kirjallisuus ja säädösluettelot tiedekunnan opinto-oppaasta WebOodista koodilla ON-R216.

Välikuulustelu: yleinen asteikko, loppukuulustelu: hyväksytty/hylätty.

professori Kai Kokko ja tohtorikoulutettava Mari Pihalehto