Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 20.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 27.1.2020
14:00 - 16:00
Tue 28.1.2020
10:00 - 12:00
Tue 28.1.2020
14:00 - 16:00
Wed 29.1.2020
10:00 - 12:00
Wed 29.1.2020
14:00 - 16:00
Thu 30.1.2020
10:00 - 12:00
Thu 30.1.2020
14:00 - 16:00
Fri 31.1.2020
10:00 - 12:00

Description

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat opintojakson suoritettuaan ymmärtävät yhteiskunnalliseen oikeustutkimuksen perusteet; ovat perehtyneet oikeudellisten käytäntöjen ja instituutioiden sekä lakimiesten rooliin yhteiskunnassa; ovat saaneet välineitä arvioida reaalimaailmaa koskevaa tietoa; ovat syventäneet tieteellistä ymmärrystään, metodista osaamistaan ja saaneet valmiuksia opinnäytteiden tekemiseen; ovat saaneet aikaisempaa laajemman käsityksen oikeudesta yhteiskunnallisena käytäntönä; ovat saaneet välineitä kriittiseen ajatteluun; ja ovat saaneet välineitä oman lakimiesidentiteetin muovaamiseen.

Ilmoittautuminen verkkotenttiin:

Verkkotenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen WebOodissa, vaan riittää, että olet kirjautunut

Helsingin kurssin Moodle alustalle.

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=34200

Keväällä 2020 tentti on vielä 15.1.2020 ja 28.5.2020.

Lisätietoja oheisella Moodle-alustalla.

Ilmoittautuminen Vaasan luennoille: VOTM-302

Opintojakson opettaja OTT Paul Tiensuu

Aikataulu:

ma 27.1. klo 14-16 406b

ti 28.1. klo 10-12 ja 14-16 406b

ke 29.1. klo 10-12 ja 14-16 406b

to 30.1. klo 10-12 ja 14-16 406b

pe 31.1. klo 10-12 406b

Esseen palautuspäivän ilmoittaa opettaja, mutta on noin 6 viikkoa luentokurssin päättymisen jälkeen.

Opintojaksossa käsitellään yhteiskunnallista oikeustutkimusta ja yhteiskunnallista lähestymistapaa oikeuteen. Lisäksi käsitellään yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen asemaa oikeustieteessä sekä yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen tehtäviä ja tutkimuskohteita. Opintojaksossa perehdytään lakien syntyyn, lainvalmisteluun, lainvalmistelun laatuun sekä lakien vaikutuksiin. Lisäksi käsitellään konflikteja ja konfliktinratkaisua sekä lakimiesten roolia ja tehtäviä konfliktinratkaisussa. Opintojaksossa käsitellään myös tuomioistuinten toimintaa, siviiliprosessia, luottamusta oikeuslaitokseen ja menettelyllistä oikeudenmukaisuutta empiirisen tutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla käsitellään oikeustieteen opetusta ja oikeustieteen opiskelijoiden opiskelijaidentiteettiä empiirisen tutkimuksen valossa.

Opintojakson toteutus Verkkotentin suoritus, luennot ja essee

kso: OTM-302

Yleinen asteikko

Kokonaisarvosana kurssille muodostuu:

verkkotentistä (90 min, 30 %) ja

luennot+kotiessee (16 h/3000 sanaa, 70 %)

Käytyäsi kurssin:

  • sinulle on muodostunut yleiskäsitys yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista oikeuteen ja näiden suhteesta oikeustieteeseen;
  • osaat tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä suuntauksia ja arvioida niiden merkitystä oikeuden kannalta;
  • ymmärrät kuinka yhteiskuntatieteet voivat myötävaikuttaa lainsäädännön laadun kehittämiseen sekä lainsäädännön vaikutusarvioiden tekemiseen;
  • sinulle on muodostanut kuva yhteiskuntatieteiden soveltuvuudesta esimerkiksi oman OTM-lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytteen viitekehykseksi;
  • osaat tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelusi luonteen ja osaat tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliasi lakimiehenä yhteiskunnassa; sekä
  • olet kartuttanut tutkimustaitojasi tavalla, jota voit hyödyntää OTM -lopputyössäsi sekä muissa kirjallisissa töissä.