Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.8.2019 at 08:00 - 28.10.2019 at 09:00

Description

Opintojakso kuuluu Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman perusopintoihin. Opintojakso on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso on suunanttu niille, jotka haluavat suorittaa kurssin YET-005a laajempana. Tällä kurssilla voi myös täydentää aiempaa 3 opintopisteen YET-005 suoritusta.

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja.

Opintojakson tuottamaa osaamista kehittävät opintojaksot YET-006 Luonnonvarataloustieteen johdantokurssi, YET-207 Ympäristöpolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa, sekä YET-208 Ympäristötaloustieteen jatkokurssi.

Kurssin suoritettuasi osaat soveltaa YET-005a Ympäristötaloustieteen johdantokurssin I opittuja käsitteitä haastavampiin harjoitustehtäviin. YET-005b kurssin harjoitustehtävät syventävät YET-005a kurssin tietoja ja auttavat sisäistämään opetuksen asiat merkittävästi syvällisemmin.

Opintojen ensimmäisen vuoden ensimmäisellä opetusperiodilla.

YET-005b suoritukseen kuuluvat laskuharjoitukset ovat tänä vuonna ajanjaksolla 9.9.-16.10. ja kurssin tenttinä oleva verkkotentin voi suorittaa valitsemanaan tenttipäivänä lukuovuoden aikana.

Opintojakso täydenätä YET-005a-opintoja.

Kurssimateriaali ja verkkotentti löytyvät kurssialustalta mooc.helsinki.fi-sivustolta hakemalla "Ympäristotaloustieteen johdantokurssi, 2019-20". Kurssialueelle on rekisteröidyttävä erikseen.

Opintojakso toteutetaan yhdessä YET-005a opintojakson kanssa. Kyseessä on sama opintojakso kuin YET-005a mutta opiskelija tekee vapaaehtoisesti lisää laskutehtäviä sekä kurssilla että tentissä, jotka tuottavat YET-005a opintojakson lisäksi 2 opintopistettä eli kokonaismerkinnän YET-005a+b (3 + 2 op). Opiskelija voi joko suorittaa YET-005b samanaikaisesti YET-005a kanssa tai täydentää aikaisemman YET-005 3 op (lv. 18-19 opintojakso)/ YET-005a 3 op suorituksen osallistumalla YET-005a+b opintojakson b-osion tenttiin.

Kurssin ainoa suoritusmuoto on tenttiminen.

Kurssimateriaali löytyy kurssialustalta mooc.helsinki.fi-sivustolta hakemalla "Ympäristotaloustieteen johdantokurssi, 2019-20". Kurssialueelle on rekisteröidyttävä erikseen.

Opintojaksoon kuuluu kaikille pakollisena oppikirjana Hanley-Shogren – White 2001. Introduction to Environmental Economics.

Oheislukemisto perustuu ajankohtaiseen aineistoon ja se ilmoitetaan luennoilla erikseen.

Kurssi arvioidaan tenttimenestyksen perusteella. Harjoitustehtävistä on oltava suoritettu 75 % tenttiin osallistumista varten.

Kurssin suorituksen minimivaatimus on b-osion suorittaminen hyväksytysti YET-005a+b lopputentissä, tai suorittamalla aiemmin opiskellun YET-005a:n lisäksi pelkkä YET-005b-tentti.

Kurssiavustaja Sally Weaver

YET-005b opintojakso järjestetään lähiopetuskurssina syyslukukauden ensimmäisellä opetusperiodilla samanaikaisesti YET-005a opintojakson kanssa. Opintojakso voidaan myös suorittaa muina periodeina tentimällä hyödyntämällä MOOC-sivulta löytyviä itseopetusmateriaaleja. Jokaisella periodilla järjestetään yksi tentti. Kyseessä on sama opintojakso kuin YET-005a mutta opiskelija tekee vapaaehtoisesti lisäharjoitustehtäviä sekä kurssilla että tentissä, joista saa YET-005a opintojakson lisäksi 2 opintopistettä eli kokonaismerkinnän YET-005a+b (5 op)

Professori Markku Ollikainen.

YET-005a