Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.10.2019 at 09:00 - 1.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
12:00 - 14:00
Wed 11.12.2019
14:00 - 16:00

Description

Pakollinen Ympäristö- ja elintarviketalouden pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille.

Johdattaa kansantaloustieteen peruskäsitteisiin ja niiden sovelluksiin luonnonvarojen taloustieteessä.

1. tai 2. vuosi, järjestetään syksyn 2. periodissa.

Kansantaloustiede tieteenä, taloudellinen kasvu ja -kehitys, rationaalisen valinnan teoria, yrityksen teoria, kysyntä ja tarjonta, markkinatasapaino, markkinamekanismin tehokkuus, markkinaepäonnistumiset, yhteisomistusresurssit, luonnonvarojen kirous, peliteoriaa, koronkorkolaskentaa, uusiutumattomat luonnonvarat, biomassamalli, metsävarojen kiertoaikamalli, metsät ja ilmastonmuutos, metsäpolitiikan taloudelliset tulkinnat.

Luennot 14 t, laskuharjoitukset 10 t, itseopiskelu 80 t

Suoritusmuodot: harjoitukset, tentti

Luennoilla jaettava materiaali.

Pääaineopiskelijat: harjoitukset 20 %, tentti 80 %

Sivuaineopiskelijat: tentti 100 %

Opetuskielenä suomi.

prof. Olli Tahvonen

Korvaa jakson 863100 Johdatus luonnonvara- ja metsäekonomiaan 2 op ja 837067 Metsäekonomian ja markkinoinnin perusteet 5 op.