Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.1.2020 at 08:00 - 28.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 7.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Pakollinen Ympäristö- ja elintarviketalouden pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille.

Johdattaa kansantaloustieteen peruskäsitteisiin ja niiden sovelluksiin luonnonvarojen taloustieteessä.

1. tai 2. vuosi, järjestetään syksyn 2. periodissa.

Kansantaloustiede tieteenä, taloudellinen kasvu ja -kehitys, rationaalisen valinnan teoria, yrityksen teoria, kysyntä ja tarjonta, markkinatasapaino, markkinamekanismin tehokkuus, markkinaepäonnistumiset, yhteisomistusresurssit, luonnonvarojen kirous, peliteoriaa, koronkorkolaskentaa, uusiutumattomat luonnonvarat, biomassamalli, metsävarojen kiertoaikamalli, metsät ja ilmastonmuutos, metsäpolitiikan taloudelliset tulkinnat.

Luennot 14 t, laskuharjoitukset 10 t, itseopiskelu 80 t

Suoritusmuodot: harjoitukset, tentti

Luennoilla jaettava materiaali.

Pääaineopiskelijat: harjoitukset 20 %, tentti 80 %

Sivuaineopiskelijat: tentti 100 %

Opetuskielenä suomi.

prof. Olli Tahvonen

Korvaa jakson 863100 Johdatus luonnonvara- ja metsäekonomiaan 2 op ja 837067 Metsäekonomian ja markkinoinnin perusteet 5 op.