Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
14:00 - 16:00

Description

Ympäristö- ja elintarviketalouden ja Maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Kurssi voidaan suorittaa myös avoimen yliopiston kurssina.

  • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
  • Kurssilla opitaan maatalousyrityksiin sovelletun tuotantoekonomian perusteet.
  • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin maatalousyritysten tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin.

Ensimmäinen vuosi.

Opintojakso järjestetään 2. periodilla joka vuosi.

Opintojaksolla tutustutaan maatalouden liiketaloustieteen keskeisiin käsitteisiin ja niiden pohjalta laadittaviin laskelmiin, joita tarvitaan mm. maatalousharjoittelusta tehtävän raportin laatimisessa.

  • Opintojakso koostuu luennoista ja itsenäisesti tehtävistä harjoitustehtävistä ja niiden tulosten esittelystä. Luentotapahtumat videoidaan ja tallennetaan.
  • Kurssilla on loppukuulustelu ja sen palaute.
  • Etäopiskelijoille verkossa suoritettavat oppimistehtävät ja verkkotentti.
  • Kurssiarviointi ja yhteinen palaute.
  • Oppimisalustana kurssin Moodle-alue.
  • Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa.

Kay, R.D., Edward, W.M. & Duffy, P.A. Farm Management. McGraw Hill. 7. tai uudempi painos.

Luentomateriaali ja muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus.

Laskuharjoitukset ja muut harjoitustehtävät.

Loppukuulustelu

Arviointi asteikolla 0-5

Opetuskielenä suomi.

Professori Timo Sipiläinen

Korvaa jakson 81804 (MAE1b)