Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.1.2020 at 08:00 - 28.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 7.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, grundstudier för miljö- och livsmedelsekonomi.

Inga förberedande studier krävs

MÅL 1. Studeranden lär sig elementära begrepp inom lantbruksekonomi och lantbrukets företagsekonomi

Mål 2. Studeranden lär sig studera och lär sig bättre

Mål 3. Finskspråkiga elever lär sig samtidigt mer svenska

Mål 4 Den avser även underlätta slutförandet av praktikantberättelsen (fi. harjoittelukertomus)

Genast i början av studierna första året, höstterminen 2. perioden.

  • Kursen är alternativ till YET-008 på finska. Luentosarja on vaihtoehtoinen YET-009 kanssa, joka luennoidaan suomeksi.
  • Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleet mukaan ja voivat suoritettuaan kurssin mennä suoraan ruotsin kielen loppukokeeseen.
  • Suomenkielisten osallistujien pitää kuitenkin heti kurssin alussa tai ennen sitä ottaa yhteyttä ruotsin opettajaan Jaana Jokiseen.
  • Studieavsnittet avläggs genom kontaktundervisning.
  • På föreläsningarna får man hålla en egen presentation på svenska ensam eller med någon annan. Innan presentationen bör finskspråkiga elever visa sin presentation åt läraren i svenska för granskning av texten och språkstöd. Kontakta således läraren i svenska om ni vill få kompensering av språkstudier genom kursen.
  • Suomenkielisten osallistujien pitää ennen esitystään tuoda materiaali ruotsin kielen opettajalle kielentarkastukseen. Ottakaa siis yhteyttä ruotsin kielen opettajaan mikäli olette kiinnostuneita kieliopintojen korvaavuudesta.

Obligatorisk

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi, Helsingfors universitet Institutionen för ekonomi 2018 eller senare, Kompendium nr 20

Tilläggslitteratur: Stefan Ekholm, Nils Johnsson Gröna företag, andra upplagan 1998

Eget individuellt arbete och presentation på svenska. Aktiv diskussion på föreläsningar rekommenderas

1. Godkänd egen presentation av eleven på svenska samt en 2 sidors uppsats på svenska. Bedöms som en tentamensfråga 20 %.

2. Tentamen: John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi, Helsingfors universitet Institutionen för ekonomi 2016 eller senare, Kompendium nr 20, åttonde upplagan samt föreläsningar (80 %).

På svenska.

prof. John Sumelius

Ersätter studieavsnittet (MAE1c) Grundkurs i lantbrukets företagsekonomi.