Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijoille. Vaihtoehtoiset aineopinnot, pakollinen EKM-suunnalla.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät yritysmuodot, osaa perustaa halutessaan oman yrityksen, tietää mitä menestyvän yritystoiminnan aloittaminen vaatii, tuntee yrittäjyyden edellytykset ja merkityksen yhteiskunnassa. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee myös yrittäjyystutkimuksen merkittävimmät suuntaukset.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, IV-periodi.

Luennot, vierailut, esseet ryhmätyöt ja kuulustelu.

Kurssilla perehdytään yrittäjänä olemisen problematiikkaan, yrittäjyyteen yleensä ja yrittäjävetoisten yritysten toimintaan. Yrittäjän näkökulma saa keskeisen aseman. Lisäksi kurssilla tutustutaan yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja maaseudulla toimivien yritysten erityispiirteisiin ja toimialoihin.

Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M. 2004. Entrepreneurship. Luentomateriaali.

Kuulustelu, ryhmätyö, esseet.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Lähiopetus

N.N.

Korvaa jakson 899107 (MY1) Yrittäjyyden perusteet, 5 op.