Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.11.2019 at 08:00 - 3.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 13.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijat.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

YET-023a tai vastaavat taidot

Tavoitteena on, että opiskelija osaa rajoittamattoman ja rajoitetun optimointiongelman, sekä integroinnin perusteet; ja omaa aineopintokursseille vaadittavat matemaattiset esitiedot.

1.vuosi, järjestetään syyslukukaudella, periodissa 2.

Yhden muuttujan funktiot: differentiaali, funktion konkaavisuus ja konveksisuus; usean muuttujanfunktiot: ensimmäisen ja toisen asteen osittaisderivointi; vapaat ja yhtälörajoitteiset ääriarvotehtävät; integrointi.

  • Kurssi suoritetaan harjoituksilla ja välitentillä ja lopputentillä (sis. lähiopetusta). Harjoitukset sisältävät kynällä ja paperilla tehtäviä harjoituksia.
  • Kurssi sisältää 8 tuntia luentoja, 4 tuntia laskuharjoituksia, 42 tuntia omatoimista opiskelua.

Pakollinen: Sydsæter & Hammond: Essential mathematics for economic analysis.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5 harjoitusten ja tentin perusteella. Kurssin molemmista osista järjestetään erillinen tentti ja osista annetaan erilliset suoritusmerkinnät

Matti Sihvonen, Sampo Pihlainen

Kurssi korvaa aiemmin järjestetyn YET-201 – kurssin. Lukuvuoden 2018-2019 opintojaksolla YET-023 voi korvata opintojaksot YET-023a ja YET023b.