Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Tentti järjestetään kotitenttinä normaaliin tenttiaikaan. Ilmoittautuneille lähetetään spostissa tentti ja se palautetaan tenttiajan päätyttyä.

YLE1, mikrotaloustieteen jatkokurssi.

Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa johdantokurssilla opittua näkemystä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvistä teemoista. Samalla aloitetaan luonnonvarojen käytön analyysille tyypillisten menetelmien opettelu.

1. vuosi, järjestetään IV-periodissa, joka toinen vuosi (parittomat vuodet).

Resurssin niukkuus, niukkuushinta, Hotellingin malli ja sääntö (sekä kilpailullisessa louhintateollisuudessa että monopolissa), logistinen funktio kalakannan kasvufunktiona, Gordon-Schäfer -malli, kalastuspolitiikan ohjauskeinot (määrärajoitteet, total allowable catch, verot, kaupattavat kalastuskiintiöt), kansainväliset luonnonvarasopimukset.

Lähiopetus, laskuharjoitukset, essee, esitelmät.

Annetaan luennoilla.

Arviointi 1-5, tentti 60%, laskarit 20%, essee 20%.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Marko Lindroos

Korvaa opintojakson 863008 (YLE5) Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi 5 op.