Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Studenter intresserade av prospektion inom Miljökunskap och livsmedelsekonomi kandidatprogram, ämnesstudier, jordbruksmiljö och specialiseringsstudier inom naturresursekonomi, samt vill träna sin svenska.

Syftet med kursen att att träna studentens prospektiva förmåga samt svenska.

Period III

Kursen fokuserar på jordbrukets framtid, med utgångspunkt från frågor som samtiden.

Essee

Artiklar.

Föreläsning seminarier. Studenten förväntas att delta i diskussioner efter egen förmåga, dvs. Gynnar den egna språkträningen.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Peter Österberg