HUOM. Ensimmäisen tehtävän palautus jo to 5.9. klo 13.

* Aloitusluento ti 3.9. klo 14-16 (jos et pääse, ilmoita opettajalle)
* 7 lähiopetuskertaa pe klo 9-12 (max 2 poissaoloa, korvaavat tehtävät, useammista sovittava)
* Kirjalliset ennakkotehtävät luennoille (DL to klo 13)
* Arkisto- ja kirjastovierailut ma 12-14, yhteensä 4
*Itsenäinen arkistotehtävä

NYT MOODLE-LINKKI TOIMII!

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 6.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 4.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 11.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 21.10.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva tutkimusprosessista. Hän hahmottaa sen kokonaisuudeksi, jossa tutkimuskysymykset, perehtyminen aikaisempaan tutkimukseen, käsitteellinen viitekehys, aineistot ja tutkimusmenetelmät muodostavat syklisen työprosessin. Opiskelija ymmärtää aineistonvalintojen suhteen tutkimuskysymyksiin. Tutkimusaineistojen reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyvät kysymykset ovat hänelle tuttuja. Hän tuntee erilaisten tekstianalyysien periaatteita. Lisäksi hänellä on valmiudet löytää tutkimusaineistoja kirjastoista, arkistoista sekä erilaisista tietokannoista ja hän on selvillä tutkimusaineistoihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Periodi: 1

Opintojaksossa avataan tutkimusprosessin eri vaiheita ja painotetaan tutkimuskysymysten, teoreettisen viitekehyksen, aineistonmuodostamisen ja analyysivalintojen vuorovaikutusta. Erityisesti syvennytään erilaisten aineistojen kaksoisrooliin todellisuutta ilmaisevana ja rakentavana sekä pohditaan aineistojen luotettavuuden ja pätevyyden arviointikriteerejä. Lisäksi tutustutaan konkreettisesti arkistoaineistoihin sekä harjoitellaan tekstiaineistojen analyysia.

material som anges av läraren

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Lähiopetuksena toteutettava kurssi

Ennakkotehtävät, arkisto- ja kirjastovierailut, tiedonhakutehtävät, itsenäinen arkistotehtävä, ryhmätyö