Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.11.2019 at 09:00 - 4.12.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja peruskäsitteet sosiaalisesta kehityksestä Suomessa teollistumisen aikakaudella ja sen jälkeen. Hän osaa hahmottaa kokonaiskuvan yhteiskunnallisten suhteiden ja rakenteiden kehityksestä ja niiden muutoksesta sekä sen tutkimisen lähtökohdista. Lisäksi hän osaa jäsentää jatkuvuuksien ja katkosten välisiä suhteita sekä ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen voimia ja taustatekijöitä.

Periodi: 4

Opintojakson aikana tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan kehityksen tärkeimpiin piirteisiin. Erityisesti tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, mentaliteetteja, sosiaalisia liikkeitä, toimintaa ja arkea sekä erilaisia yhteiskunnallisen muutoksen voimia. Kurssilla tutustutaan myös sosiaalihistorian tärkeimpiin lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus

  • Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo: Suomalainen yhteiskunta

Sekä näistä aina toinen vaihtoehto (yhteensä kolme kirjaa):

Häkkinen, Antti & co (toim.): Vieraat kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa
TAI Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (toim.): Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950

Hytönen, Kirsi-Maria & Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.): Työtä tekee mies, nainen
TAI Laakkonen, Simo: Vesiensuojelun synty. Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 1878-1928

Närundervisning: föreläsningar, arbete i smågrupper, avhandling.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Instructions for examinations

  • Faculty examinations are held in Porthania (Yliopistonkatu 3).
  • Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30.
  • Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed.
  • Mobile phones must be switched off.
  • Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope.
  • Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Lähiopetus: luento-opetus, pienryhmätyöskentely, tutkielma.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät (Talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan opiskelijat)
b) Kirjallisuuskuulustelu

Vuosittaiset suoritusvaihtoehdot täsmennetään opetusohjelmassa.