Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Yhteiskunnan rakenteet ja rakenteiden karkulaiset

Kurssin etnografisten esimerkkien avulla tarkastellaan yksilön, yhteisön ja valtion muuttuvia suhteita

Kurssilla tarkastellaan vertailevasta näkökulmasta antropologian keskeisiä sosiaalisia ja poliittisia rakenteita koskevia teoreettisia keskusteluja. Jo vuonna 1940 sosiaaliantropologian klassikko Radcliffe-Brown totesi, että valtiota ei ole olemassa muualla, kuin filosofien fiktioissa. Puoli vuosisataa myöhemmin dekonstruktion kohteeksi joutui myös käsite yhteiskunta. Marilyn Strathern totesi 2012, että käsitteellä ei ole mitään analyyttista arvoa.
Kurssin etnografisten esimerkkien avulla tarkastellaan yksilön, yhteisön ja valtion muuttuvia suhteita ja ottaen huomioon antropologisen keskeiskäsitteen kulttuurin roolin näissä muutoksissa.
Kurssin suoritus edellyttää läsnäolon lisäksi analyysiesseiden kirjoittamista annetuista aineistoista.

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45

Description

The course is meant for students in Society and Change Master’s program, all study directions. If there is space, other students from other relevant MA programmes can be accepted into the course.

On completing the course the student acquires an advanced understanding of the connections and mechanisms of power and knowledge during colonialism. The student comprehends the intertwining of political, economic and cultural aspects of colonial power and understands its significance for postcolonial situations.

Period: 3

The course discusses the history and ethnography of colonial encounters, especially the transforming interpretations about colonized peoples and governing through knowledge production.

A lecture course.