Hanna Kuusi

Berliini 12.-15.10.2019

Intensiivikurssi, johon kuuluu Berliinin ekskursio, kolme lähitapaamista ennen sitä ja itsenäisiä tehtäviä.

Kurssille on erillinen hakemus e-lomakkeella, max 16 opiskelijaa. Hakemuksessa kysytään perustietojen lisäksi sitä, miksi haluaa osallistua ekskursioon (min 1500 merkkiä). https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99364/lomake.html
Etusijalla poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian pääaineen tai opintosuunnan opiskelijat. Ilmoittaudu myös WebOodissa,

Berliinin muurin murtumisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Kurssilla syvennytään siihen, miten Saksassa on käsitelty vaikeaa menneisyyttä viimeisten vuosikymmenten aikana. Se siis keskittyy muistamisen politiikkaan ja menneisyyden hallintaan, ei alueen historiaan sinänsä.

Ekskursiolla on mukana asiantuntijana tutkija Kimmo Elo.

Toteutus:
*Hakeminen kurssille 10.9. mennessä, mukaan päässeille sitova ilmoittautuminen 12.9.
* Kolme lähitapaamista ennen ekskursiota
* Ennakkotehtävä: kirjaesittely DL 30.9. (muistelmateos Maxim Leo: Talviuni Berliinissä tai Claudia Rusch: Stasi tiskipöydän takana)
* Kohde-esittely parityönä: opiskelijat valmistelevat sovitun kohteen esittelyn, esitykset ekskursion aikana. Esittely laaditaan kirjallisesti tutkimuskirjallisuuteen perustuen, muut saavat tekstit luettavaksi matkan aikana ja valmistelevat kysymyksiä.
*Ekskursion aikana opastettuja kohdevierailuja, opiskelijoiden esityksiä ja keskustelua asiantuntijan johdolla
* Matkaraportti (10 sivua), jossa hyödynnetään myös tutkimuskirjallisuutta

Intensiivikurssin mahdollistaa Opettajien akatemian ja valtiotieteellisen tdk:n opetuksen kehittämishankkeet. Osallistujien matkat & majoitus kuuluvat kurssiin, sen tähden osallistuminen ja kurssin suorittaminen on mukaan valituille ehdottoman sitovaa.

Blogikirjoitus vuoden 2015 ekskursiosta, toteutus oli tosin hieman erilainen: https://blogs.helsinki.fi/opettajienakatemia/2016/02/19/moduliopetus-hui...

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 13.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 13.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 27.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 4.10.2019
14:15 - 15:45

Description

Poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian pääaineen tai opintosuunnan opiskelijat etusijalla.

Tähän kurssiin sisältyy Berliinin ekskursio 12.-15.10.2019, joten kurssille pääsee vain erillisen hakemuksen kautta. Tämän takia ilmoittautuminen ei vielä ole sitova kurssille osallistuminen.

Hakemus tehdään e-lomakkeella 10.9. mennessä. https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99364/lomake.html

Lisätietoja kurssisivulta.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kriittisesti analysoida erilaisia muistin paikkoja: kaupunkikuvassa näkyviä historiallisia kerrostumia, kiisteltyjä muistomerkkejä ja museoiden tapoja käsitellä vaikeaa menneisyyttä. Hän on perehtynyt johonkin Euroopan lähihistorian aihepiiriin itsenäisesti haetun kirjallisuuden avulla ja harjaantunut pitämään tarkasti aikataulutettuja ja visuaalisesti kiinnostavia esitelmiä.

Ekskursiolla syvennytään paikalliseen muistin politiikkaan ja menneisyyden hallintaan. Ekskursiota toteutetaan yhteistyössä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa ja sitä edeltää itsenäinen perehtyminen aiheeseen.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Ennakkoon laadittu ryhmäesitys taustateksteineen, seminaari paikan päällä, muistiorganisaatiovierailut ja niiden analyysi, tutkimustietoa hyödyntävä matkaraportti.