Timiriasew, Ivan (1916); Helsingin kaupunginmuseo

Kurssilla tarkastellaan suomalaisen kaupunkiköyhyyden pitkän aikavälin muutosta.

Lähtökohtana on yksilöiden toimijuus ja valtarakenteiden vaikutus yhteiskuntahierarkian alatasoilla. Kurssilla paneudutaan siihen, miten pienituloiset yksilöt ja perheet rakensivat taloudelliset strategiansa köyhyyssidonnaisilla aloilla toimien ja erilaisia selviytymiskeinoja yhdistellen.

Mikrohistoriallisen tarkastelun avulla pyritään laajentamaan köyhyyden institutionaalisia ja rakenteellisia selitysmalleja. Miten ja miksi tietyillä aloilla toimiminen on tyypillisesti merkinnyt työn suorittajille katkonaisia ja minimaalisia tuloja, terveysongelmia, vajaatyöllisyyttä, viranomaisvalvontaa ja sosiaalista stigmaa? Miten köyhyyden kehät muodostuvat? Millaiset valtarakenteet tuottavat köyhyyssidonnaisia aloja ja niihin nojaavia selviytymismalleja?

Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunta- ja kaupunkikehityksen historiaan, mutta esille nostettuja köyhyyteen ja pohjimmaisiin työmarkkinoihin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan myös laajemmassa kontekstissa ja kansainvälisiä vertailuasetelmia hyödyntäen. Köyhyyden pitkän keston rakenteita hahmotetaan tekemällä rinnastuksia yli ajan. Historiallista aineistoa peilataan niin sanottua uutta työtä (mm. alusta- ja keikkataloutta) tarkastelevaan tutkimuskirjallisuuteen. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää köyhyyttä monisyisenä ilmiönä ja tutkimuskenttänä sekä soveltaa aihepiirin tutkimukseen erityisesti laadullisia menetelmiä.

Kurssi on ensisijaisesti talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan/pääaineen opiskelijoille, mutta myös muut yhteiskunnallisen muutoksen ja sosiaalitieteiden maisteriohjelman opiskelijat voivat osallistua.

SUORITUSTAVAT

Seitsemän kokoontumiskertaa (ti 14.15-16.30), loppuessee ja lyhyet reflektiopaperit, yht. 5 op.

Kukin kokoontumiskerta sisältää opettajan osuuden, keskusteluja ennalta annetusta kirjallisuudesta, pienryhmissä tehtäviä harjoitustöitä ja aineistodemoja. Kurssi on luonteeltaan harjoituskurssi, jossa tutustutaan erilaisiin köyhyystutkimukseen soveltuviin aineistoihin.

Mikäli oma graduaihe liittyy köyhyystutkimukseen, on mahdollista tehdä harjoitustyöt omien aineistojen pohjalta.

KURSSIN TEEMAT

Johdanto: suomalaisen kaupunkiköyhyyden pitkä kaari ja köyhyystutkimuksen haasteet
Köyhäinhoitojärjestelmä – miten avunsaajia kontrolloitiin ja miten avustusjärjestelmän sisällä luovittiin?
Katumarkkinat – miksi katukauppa hävisi suomalaisesta kaupunkikuvasta?
Ansiokäsityö palkan jatkeena
Sekatyön muuttuva maailma – apukäsiä vai jokapaikan ammattilaisia?
Puhtaus ammattina – matalapalkka-alojen historialliset juuret
Illegaalit ja puolikriminaalit selviytymiskeinot – näkymiä kaupungin laidalta
Yhteenveto: työmarkkinoiden marginaalit ennen ja nyt.

Leena Enbom on talous- ja sosiaalihistorian tutkija, joka viimeistelee väitöskirjaansa The Working Poor. Coping strategies of the assisted households in Helsinki, 1890-1970.

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
14:15 - 16:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 16:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 16:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 16:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 16:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 16:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 16:45

Conduct of the course

Seitsemän kokoontumiskertaa (ti 14.15-16.30), loppuessee ja lyhyet reflektiopaperit, yht. 5 op.

Kukin kokoontumiskerta sisältää opettajan osuuden, keskusteluja ennalta annetusta kirjallisuudesta, pienryhmissä tehtäviä harjoitustöitä ja aineistodemoja. Kurssi on luonteeltaan harjoituskurssi, jossa tutustutaan erilaisiin köyhyystutkimukseen soveltuviin aineistoihin.

Mikäli oma graduaihe liittyy köyhyystutkimukseen, on mahdollista tehdä harjoitustyöt omien aineistojen pohjalta.

Description

Kurssi on ensisijaisesti talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan/pääaineen opiskelijoille, mutta myös muut yhteiskunnallisen muutoksen ja sosiaalitieteiden ohjelmien opiskelijat voivat osallistua.

After completing the course, students will have an understanding of the global and historical foundations of work and livelihood, their diversity and major trends in light of new and classic studies. They will be able to analytically observe the problematic of household subsistence and coping.

Period 1

The course examines societal change from the perspective of the global history of work, livelihood and coping. It studies the development of paid employment, work and various forms of employment in Finland and abroad from the perspective of global intersectional working-class history, as well as the microhistory of work and livelihood. Themes examined during the course include free and non-free work, livelihood, ethnicity and gender, household coping strategies and the dynamics of cross-generational inequality.

van der Linden, Marcel & Lucassen, Jan: Prolegomena for a Global Labour History. International Institute of Social History. Amsterdam 1999. (Available online, open access)

Other applicable literature, particularly scientific articles in e-journals or books from the IISH Global Social History series (available as an e-book from the library)

On a scale of 0 to 5. All completed studies will be taken into consideration, while self-assessment is promoted.

a) Course implemented as contact teaching, including literature and assignments

b) Supervised independent written assignments