Tikkurila Oy:n ja Finn Marin messuosasto messuilla Kööpenhaminassa, Vantaan kaupunginmuseon kuvakokoelma

Vaatetusteollisuus mainitaan usein globalisaatiokehityksen tiennäyttäjänä. Alaa on 1970-luvulta ohjannut maailmanlaajuiset tuotantoketjut. Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana vaatetuotannon painopiste on siirtynyt ensin Länsi-Euroopasta Itä– ja Etelä-Eurooppaan, sitten erityisesti ensin Hongkongiin, sitten manner-Kiinaan, Etelä-Aasiaan ja Kaakkois-Aasiaan. Ns. Kehittyville maiden, joilla on paljon halpaa työvoimaa, vaatetusteollisuudella tavoitellaan vientivetoista teollistamista. Vaatevalmistajat toimivat kuitenkin useimmiten vain alihankkijoina. Tuotteiden suunnittelu, brändäys, markkinointi (muoti!), hinnoittelu ja myynti on keskittynyt vähittäiskauppaketjuille Länsi-Eurooppassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Kurssilla seurataan alan kehitystä 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Lähiopetuksessa painopiste on Suomen osuudessa tässä kehityksessä. Kurssilla luettava kirjallisuus käsittelee Britanniaa, Skandinaviaa ja joitain Aasian tekstiiliklustereita. Kurssin teoreettinen painopiste liittyy yrittäjyyden tutkimukseen historiatieteiden näkökulmasta. Murroksia, muutoksia ja jatkuvuuksia analysoidaan ns. “luovan tuhon” (Schumpeter 1942) käsitteen ja sen sovellustusten kautta.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suosritettuaan opiskelija tuntee alan kirjallisuudessa esiintyvät keskeiset organisaatiot ja käsitteet, hän osaa avata ja määritellä niihin liittyvät kirjainlyhenteet (GATT, FDI, MFA, Efta jne.).
Opiskelija hahmottaa vaatetusalan kehityksen sekä osaa sijoittaa Suomen ja suomalaiset yritykset osaksi vaatetusteollisuuden ja kaupan globaalia historiaa. Opiskelija pystyy keskustelemaan yrittäjyyteen ja yritysten toimintaan liittyvistä teemoista ja hän tunnistaa aihepiirin käsitteiden historiallisia taustoja. Opiskelija osaa kuvailla, miten ja miksi historia liittyy yrittäjyyden käsitteeseen ja on oleellinen osa yrittäjyyteen liityyvää teoriakehikkoa.

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45

Conduct of the course

Kurssi koostuu lähiopetuskerroista, kurssilukemistosta, kotona tehtävistä pienistä aineistolähtöisisitä tehtävistä, parin kanssa, ryhmissä tai yksin laadittavista käsitemäärittelyistä sekä ohjatusta loppuesseestä (kotitentti), jossa täytyy hyödyntää ja soveltaa kurssikirjallisuutta sekä kurssilla käytyjä keskusteluja.

Lähiopetuksessa on läsnäolopakko, muutaman poissaolon voi korvata erikseen suoritettavilla tehtävillä.
Kurssilla ei ole ennakkotehtävää, mutta kurssille tulevasta kirjallisuudesta iso osa on jo luettavissa.

Description

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op modulia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yritysten toimintaa ja kehitystä monipuolisesti erilaisista näkökulmista.

Opintojaksossa tarkastellaan tietyn toimialan yritystoimintaa osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät