Photo: Henri Sivonen, Koli, flickr.com (2009-07-21_14-22-05.jpg)

Course on historical development of Finland and other Nordic countries from poor agricultural societies to modern welfare states

This course is especially to international students.
The main emphasis is placed on the history of Finland but the course also covers the history of the Nordic Region. Alongside with the chronological approach, social, economic, political, cultural and environmental history of Finland and the Nordic Region will be reviewed. Every lecture includes discussions on some current news for Finland or Nordic Region. Lectures will include discussions, presentations, historical documents and films.

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op moduulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva talous- ja sosiaalihistoriallisen tutkimuksen uusista teemoista ja virtauksista ja niistä käydyistä keskusteluista. Hän tuntee alan uusinta keskustelua ja osaa soveltaa niissä käytettyjä tutkimusnäkökulmia.

Opintojaksossa tutustutaan alan uusimpiin tutkimuskirjallisuuteen ja perehdytään niissä käytyyn keskusteluun harjoitusten avulla.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät

b) Ohjatut itsenäiset tehtävät

Vuosittaiset suoritusvaihtoehdot täsmennetään opetusohjelmassa.