Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op moduulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva talous- ja sosiaalihistoriallisen tutkimuksen uusista metodisista virtauksista ja niistä käydystä keskustelusta. Hän tuntee alan uusimpien metodien peruslähtökohdat ja osaa soveltaa niitä.

Opintojaksossa tutustutaan alan uusimpiin tutkimusmetodeihin ja perehdytään niiden käyttötapoihin harjoitusten avulla.

a) Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja harjoitustehtävät

b) Ohjatut itsenäiset tehtävät

Vuosittaiset suoritusvaihtoehdot täsmennetään opetusohjelmassa.