Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
22.1.2020 klo 08:00 - 11.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 21.2.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opiskelija osaa kuvata Vanhan testamentin keskeisiä teologisia teemoja ja traditioita sekä keskustella niihin liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijalla on käsitys Israelin uskonnon synnystä ja kehityksestä sekä Vanhasta testamentista Israelin uskonnon ja juutalaisuuden keskeisenä dokumenttina, joka muodostaa pohjan Uudelle testamentille. Opiskelija osaa soveltaa tätä tietoa Vanhan testamentin keskeisten tekstien tulkintaan.

B-jakso suoritetaan ensisijaisesti itsenäisesti, niin että opiskelija tekee kirjallisuudesta lukupäiväkirjan tai kirjoittaa esseen erikseen sovittavasta aiheesta tai tenttii kirjallisuuden tiedekuntatentissä.

B-jakso (5op): Timothy Michael Law, When God Spoke Greek: The Septuagint and the Making of the Christian Bible (171 s. [+ nootit 28 s.]), Stanley Porter (ed.), Hearing the Old Testament in the New Testament (294 s.) tai Stanley Porter (ed.), The Messiah in the Old and New Testaments (248 s.), J. W. Rogerson, A Theology of the Old Testament (195 s.), Sidnie White Crawford, Rewriting Scripture in Second Temple Times (149 s. [-12 s. kirjallisuutta]) tai James C. VanderKam, The Dead Sea Scrolls and the Bible (166 s.)

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettaja Jutta Jokirannan kanssa.