Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
23.8.2017 klo 08:00 - 12.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 22.9.2017
12:00 - 16:00

Kuvaus

Opintojaksot suoritettuaan opiskelijan peruskurssilla saavuttamat kreikan taidot ovat kasvaneet ja syventyneet niin, että hänellä on aiempaa monipuolisempi kuva Uuden testamentin kielen luonteesta, eri kirjoittajien tyylistä ja ilmaisutavoista. Opiskelija osaa analysoida vaikeahkojakin Uuden testamentin tekstejä ja niiden kielellisiä rakenteita.

A-jakso (5op): Luentokurssi (2op) sekä sen yhteydessä sovittu sivumäärä Uuden testamentin tekstiä (3op) tai Itsenäinen suoritus tiedekuntatentissä.

Tentissä saa käyttää M. Liljeqvist, Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi (1. tai 2. painos) tai R. Gyllenberg, Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja. Sanakirjassa ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Lyhyt kuvaus tentin kysymystyypeistä on intranetissä Flammassa.

A-jakso (5op): Itsenäisessä suorituksessa Matteuksen evankeliumi. Luennoilla osallistujille oppimateriaali ilmoitetaan luennon yhteydessä.

UT:n tekstijulkaisuna käytetään teosta E. Nestle & K. Aland, Novum Testamentum Graece (28. painos).

Apuneuvoina voi käyttää tenttiin valmistautuessa teoksia L. Aejmelaeus, Uuden testamentin kreikan kielioppi (1. tai 2. painos), J. Kiilunen & N. Nikki, Alfasta oomegaan. Uuden testamentin kreikan tukipaketti. Liljeqvistin ja Gyllenbergin sanakirjojen lisäksi on olemassa hyviä englannin- ja saksankielisiä sanakirjoja.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Vastaavan opetussisällon saa suorittamalla uuden tutkintorakenteen kurssin TUK-2105 Kreikankielinen Uusi testamentti, 5 op

Uuden testamentin kreikan yliopistonlehtori Outi Lehtipuu