Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
24.8.2016 klo 08:00 - 13.9.2016 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 23.9.2016
09:15 - 13:00

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaista uskonnonpedagogista keskustelua ja kirjallisuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

1) Metodinen kollokvio (3 op) IV ja I periodi.
2) Opetus (2 op). Ks. lisätiedot.
3) Kirjallisuus tentissä tai esseinä tai opintopiirissä (ks. opintopiiriohje)(5 op)

Opiskelijan tulee huolehtia, että suoritus rekisteröidään 10 op:n opintojaksoksi, kun vaadittavat osiot 1-3 (3 op + 2 op + 5 op) on suoritettu.

Kirjallisuus (5 op)

- G. Davie, Religion in Modern Europe. A Memory of Mutates
- Fr. Schweitzer, W. Ilg & H. Simojoki (eds.), Confirmation Work in Europe tai B. J. Neff & D. Ratcliff, Handbook of family religious education.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luennot ja/tai luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi