Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
25.3.2020 klo 08:00 - 14.4.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 24.4.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnonfilosofian keskeisiä aihepiirejä ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Hän kykenee tunnistamaan uskonnonfilosofisia argumentteja ja arvioimaan niitä kriittisesti.

Opintojakson suoritetaan kirjatentteinä. Osaston opetuksella voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuudesta. Opintojakso suoritetaan I aineryhmän tiedekuntatentissä. Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovittavalla tavalla.

1. M. Peterson & W. Hasker & B. Reichenbach & D. Basinger (toim.), Reason and Religious Belief (326 s.) tai C.Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion (435 s.).
2. T. Koistinen, Philosophy of Religion or Religious Philosophy (192 s.) tai T. Koistinen & T. Lehtonen (toim.), Perspectives in Contemporary Philosophy of Religion (248 s.)
3. J. Runzo (toim.), Is God Real? (211 s.) tai D. Stiver, The philosophy of Religious Language (205 s.)
4. M. Westphal, Overcoming Ontotheology: Toward A Postmodern Christian Faith (306 s.) tai P. S. Anderson ja B. Clack (toim.), Feminist Philosophy of Religion (272 s.)
5. W.J. Wainwright (toim.), The Oxford Handbook of Philosophy of Religion (s. 304-525)

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi