Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
25.12.2019 klo 08:00 - 14.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 24.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskon ja järjen suhdetta koskevan keskustelun peruskysymyksiä ja -ratkaisuja sekä niiden historiallista taustaa. Hän osaa eritellä ja muodostaa aiheeseen liittyviä filosofisia argumentteja.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä I aineryhmän tiedekuntatentissä kokonaisuuksina korkeintaan kahdessa erässä.

Osaston valinnaiseen opetukseen osallistumalla voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta.

1. Kaksi (2) seuraavista vaihtoehdoista:

  • Michel de Montaigne, Apologia eli Raimond Sebondin puolustus (Esseitä II, 164-428)
  • René Descartes, Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta (Teokset II, 21-316)
  • David Hume, Principal writings on religion including Dialogues concerning natural religion and The natural history of religion (218 s.)

2. Yksi (1) seuraavista vaihtoehdoista:

  • P. Helm, Faith with Reason (185 s.)
  • R. Swinburne, Faith and Reason (201 s.)

3. Kaksi (2) seuraavista vaihtoehdoista:

  • E. Herrmann, Religion,Reality and a Good Life (220 s.)
  • D. Z. Phillips, Faith after Foundationalism (341 s.)
  • M. Stenmark, Rationality in Science, Religion and Every Day Life (429 s.)

4. Yksi (1) seuraaviasta vaihtoehdoista:

  • J. Polkinghorne, Science and Christian Belief (211 s.)
  • A. Visala, Mitä tiede ei voi kertoa sinulle? (382 s.)


5. R. Le Poidevin,
Arguing for Atheism (159 s.)

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi