Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
18.1.2017 klo 08:00 - 7.2.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.2.2017
09:15 - 13:00

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja filosofian ja teologian väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä sekä niiden historiallista taustaa. Hän osaa eritellä ja muodostaa aiheeseen liittyviä argumentteja filosofian näkökulmasta.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Osaston valinnaiseen opetukseen osallistumalla voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta. Suoritetaan I aineryhmän tiedekuntatentissä kokonaisuuksina korkeintaan kahdessa erässä.

Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovitulla tavalla.
1. Anselm Canterburylainen, Ymmärrystä etsivä usko (88 s.) sekä Tuomas Akvinolainen, Summa Theologiae (1-231) tai Johannes Duns Scotus, Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia (1-253)
2. A. Louth,The Origins of the Christian Mystical Tradition from Plato to Denys (204 s.)
3. F. Kerr, Thomas Aquinas. A Very Short Introduction (144 s.) ja R. Cross, John Duns Scotus (244 s.)
4. P. Ricoeur, Figuring the Sacred (352 s) tai J. L. Marion, Being Given: Towards a Phenomenology of Givenness (408 s.) tai I. Dalferth, Becoming Present: An Inquiry into the Christian Sense of the Presence of God (291 s.)
5. T. Flint ja M. Rea (toim.), The Oxford Handbook of Philosophical Theology (s. 1-102, 403-596) tai J. Hick, An Interpretation of Religion (380 s.)

 

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luennot ja/tai luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi