Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
25.12.2019 klo 08:00 - 14.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 24.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnon, yhteiskunnan ja moraalin välisiin suhteisiin liittyvää filosofista keskustelua eri perinteissä. Hän osaa arvioida erilaisia aiheeseen liittyviä lähestymistapoja erittelemällä niiden perustelutapoja.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Osaston valinnaiseen opetukseen osallistumalla voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta. Suoritetaan kokonaisuuksina I aineryhmän tiedekuntatentissä korkeintaan kahdessa erässä.

Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovitulla tavalla.
1. J. Kupperman, Classic Asian Philosophy: A Guide to the Essential Texts (208 s.)
2. D. Z. Phillips, Religion and the Hermeneutics of Contemplation (326 s.) tai G. Jantzen, Becoming Divine - Towards a Feminist Philosophy of Religion (275 s.)
3. R. Girard, Väkivalta ja pyhä (428 s.) tai John Locke, A Letter Concerning Toleration (45 s.) sekä D. Dombrowski, Rawls and Religion (192 s.)
4. P. Järveläinen, A Study of Religious Emotions (134 s.)
5. Kaksi seuraavista: P. Hadot, Philosophy as a Way of Life (309 s.) tai T. Lehtonen, Atonement, Punishment and Merit in Modern Philosophy of Religion (249 s.) tai W. J. Wainwright, Religion and Morality (252 s.)

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi