Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
30.1.2017 klo 16:00 - 21.2.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 9.3.2017
14:00 - 16:00
To 23.3.2017
12:00 - 16:00
To 30.3.2017
12:00 - 16:00
To 6.4.2017
14:00 - 18:00
To 27.4.2017
14:00 - 18:00
To 4.5.2017
14:00 - 18:00
Ti 9.5.2017
14:00 - 18:00

Kuvaus

Opintojakson tunniste ja nimi:
200250 Yleinen prosessioikeus: tentin vaihtoehtoinen suorittaminen

Laajuus:
8 op (josta tuomioistuinharjoittelun osuus 1 op)

Kohderyhmä: Etusija osallistumiseen on niillä opiskelijoilla, jotka ovat tulleet jommallakummalla kahdesta aikaisemmasta yleisen prosessioikeuden tenttikierroksesta hylätyiksi. Muiden opiskelijoiden osallistumisesta enimmäismäärän puitteissa päättää vastuuopettaja.

Ajoitus:
Maaliskuu-toukokuu 2017

Edeltävät opinnot: tuomioistuinharjoittelu

Tavoite:
Yleisen prosessioikeuden opintojakson tavoitteet

Sisältö:
Yleisen prosessioikeuden opintojakson sisältö

Oppimateriaali ja kirjallisuus
:
Yleisen prosessioikeuden opintojakson kirjallisuus

Suoritustavat:

Vaihtoehtoinen suorittaminen koostuu kirjallisten esseiden ja seminaaritapaamisten yhdistelmästä. Se edellyttää opiskelijalta aktiivista osanottoa. Kirjallista koetta vaihtoehtoiseen suorittamiseen ei sen sijaan sisälly. Seminaaritapaamiset ovat pakollisia.

Vaihtoehtoinen suoritus koostuu neljästä seminaaritapaamisesta. Opiskelija laatii niistä jokaiseen saamastaan aiheesta kirjallisen puheenvuoron (3-4 s.), esittää sen suullisesti, vastaa omaa esitystään koskeviin kysymyksiin sekä ottaa osaa muiden esityksistä käytävään keskusteluun. Puheenvuorot laaditaan ja keskustelu käydään vahvistettujen tutkintovaatimusten pohjalta. Opiskelijan tulee olla jo ennalta perehtynyt pääpiirteissään tenttikirjallisuuteen. Suoritus edellyttää vähintään kolmea hyväksyttyä seminaariosallistumista. Seminaariosallistumista ei voi korvata muilla suorituksilla. Yhdessä seminaarissa kukin opiskelija voi pitää vain yhden alustuksen.

Arviointi:
Vaihtoehtoisesta suorituksesta annetaan arvosana normaaliasteikolla (0-5). Arvostelussa otetaan huomioon sekä opiskelijan oma esiintyminen että osallistuminen keskusteluun. Oman esiintymisen painoarvo on kaksi kolmasosaa arvosanasta, keskusteluun osallistumisen yksi kolmasosa. Opiskelijat saavat etukäteen tiedoksi arvosteluesityksen, johon he voivat esittää kommentteja.

Vastuuhenkilö: Jari Vaitoja

Luennoitsija ja muut opettajat:
Jari Vaitoja

Opiskelijamäärä, jos rajoitettu:

enintään 16 opiskelijaa

Lisätiedot:

Kurssille voi ilmoittautua, jos tuomioistuinharjoittelu on suoritettu.

Ilmoittautuminen weboodissa; jos opiskelija tukeutuu etusijaan, hänen on se mainittava.